Cambridgeské zkoušky
CO JSOU A PRO KOHO JSOU URČENY?

CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY PRO DĚTI

(Cambridge Young Learners English Tests – YLE)

Jsou určeny dětem mezi 7 – 12 lety, které se učí angličtinu jako cizí jazyk na základních nebo jazykových školách. Zkoušky prověřují všechny 4 jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení. Hlavním cílem těchto zkoušek je motivace dětí ke studiu. Testy neobsahují žádná hodnocení typu „prospěl/neprospěl“. Každý žák je oceněn za snahu, a dostane tak pozitivní impulz do dalšího studia.

 

Úrovně zkoušek YLE:

1. Starters (pro děti od 7 let, které absolvovaly cca 100 hodin studia)

2. Movers(pro děti mezi 8 – 11 lety, které absolvovaly cca 175 hodin studia)

3. Flyers(pro děti ve věku 9 – 12 let, které absolvovaly cca 250 hodin studia) Tato úroveň zkoušek pro děti je nejnáročnější a je srovnatelná s úrovní zkoušek KET pro dospělé, jen tematicky odpovídá věku dětí. Stává se tak prvním krokem k uznávaným cambridgeským zkouškám pro mládež a dospělé.)

CAMBRIDGESKÉ ZKOUŠKY PRO DOSPĚLÉ (a pro starší žáky a studenty)

1. Zkouška KET neboli Key English (evropská úroveň A2)

KET je určen studentům základů jazyka a je cílem pro ty, kteří chtějí potvrdit získanou základní znalost angličtiny. Zkoušku lze složit po cca 180-200 hodinách výuky.

2. PET neboli Preliminary English Test (evropská úroveň B1)

Vhodná pro ty, kteří dokáží anglický jazyk používat na středně pokročilé úrovni. Zkouška dokládá znalosti nutné pro každodenní styk v angličtině a schopnost základní komunikace o obecných tématech. Testuje všechny 4 jazykové dovednosti – psaní, čtení, poslech a ústní projev.

3. FCE neboli First Certificate in English (evropská úroveň B2)

Nejrozšířenější ze všech cambridgeských zkoušek, kterou lze uplatnit v zaměstnání (zejména v obchodní sféře a průmyslu) nebo připřijímacím pohovoru na zahraniční univerzity. Tato zkouška odpovídá úrovni „pokročilí“ a lze ji podstoupit obvykle po 500 až 600 hodinách výuky.