KURZY PRO DĚTI


 

 

 

ANGLIČTINA

 

KURZY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

- v malých skupinách (3-8 dětí)

- lekce 45 min, 1x týdně

minienglish

Předškolní angličtina Mini English for Preschoolers je prvním krokem na cestě ke zvládnutí cizího jazyka. Malé děti se cizí jazyk učí velice snadno. Nasávají cizí zvuky stejně jako před pár lety obsáhly svůj mateřský jazyk. Proto budeme hodně poslouchat a učit se písničky, hrát hry, vyrábět a postupem času si i povídat. Dopřejte dětem snadnou výhru v podobě nejužívanějšího cizího jazyka!

 

 

 

 

KURZY PRO ŠKOLNÍ DĚTI

- individuální nebo v malých skupinách (3-5 nebo 6-8 dětí)

- lekce 45 min, 1x týdně

- kurzy jsou zakončeny zkouškou nanečisto na úrovni příslušné Cambridgeské zkoušky. Zájemcům zprostředkujeme oficiální zkoušku u British Council v Praze nebo v Českých Budějovicích.

Cílem všech kurzů je nadchnout děti pro učení cizích jazyků. Výuka probíhá v malých skupinách, v počtech, které umožní hrát s dětmi hry a zapojovat do výuky třeba aktivity ve dvojicích, ale zároveň v počtech, které dovolí individuální přístup. Učit se budeme podle osvědčených učebnic Oxford University Press a doplňkových materiálů. Důraz klademe na slovní zásobu, porozumění a komunikaci. Lekce jsou založeny na častém střídání aktivit – mluvení, poslech, čtení, zpívání písniček, hraní her, tematické výtvarné tvoření, sledování kratičkých filmů. Učení je zábava, děti jsou v neustálém kontaktu s živým jazykem, učí se jakoby mimoděk. Vybrané učebnice citlivě kombinují nácvik všech dovedností, které jsou základem pro úspěšné složení cambridgeských zkoušek. Zkoušky YLE prověřují všechny 4 jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a mluvení. Jejich cílem není děti hodnotit, ale ocenit jejich snahu, a motivovat je tak k dalšímu studiu.

incredible-english-1

 

Každý věk chce své, proto dětské kurzy pro školáky dělíme do čtyř kategorií:

Kurzy Primary English jsou určeny dětem v prvních a druhých třídách.

Kurzy Starters pro děti z 3. a 4. tříd. CCI12082014_0002CCI12082014_0003  CCI12082014_0004

Kurzy Movers pro děti z 5. a 6. tříd.

Kurzy Flyers pro děti od 7. třídy.

Tyto kurzy jsou zaměřené na čtení, poslech, mluvení, slovní zásobu i znalost gramatiky, děti se v nich hravou formou seznámí s charakterem britských jazykových zkoušek a zároveň si rozšíří a upevní své znalosti z hodin angličtiny.


 

 

 

Nenašli jste kurz, který by Vám vyhovoval? Přihlaste se s vlastním podnětem!

Bližší informace k jednotlivým kurzům získáte na 737 846 193 nebo na zahradnickova.hana@gmail.com.

 

VYUČUJEME TAKÉ FRANCOUZŠTINU A NĚMČINU!

HLASTE SE JIŽ DNES! SLEDUJTE ROZVRHY – OD 24. 8. 2015!

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ 14. ZÁŘÍ!!!

 

Závazná přihláška ke stažení ZDE přihláška